Coote Anna

Anna Coote kieruje działem polityki społecznej w brytyjskim think tanku New Economics Foundation.