Ciszewski Piotr

Piotr Ciszewski jest działaczem lokatorskim, publicystą, członkiem Lewicowej Alternatywy.