Cass Dan

członek australijskiej partii Zielonych. Reprezentuje jako lobbysta organizacje działające na rzecz ochrony klimatu oraz spółki produkujące energię odnawialną.