Becheva Stanka

Stanka Becheva jest kampanierką Friends of the Earth Europe, koordynuje działania dotyczące agroekologii i suwerenności żywnościowe.