Arendarczyk Teresa

Teresa Arendarczyk jest pielęgniarką, działa w Ogólnopolskim Związku Zawodowym Pielęgniarek i Położnych.